Koncert v Jeníkově

19.01.2010 05:54

 

Jeníkov je vesnice, která přímo sousedí s Duchcovem, a kde mají na menším návrší krásný Kostel sv. Petra a Pavla. A právě v tomto kostele se dne 17. 12. 2009 uskutečnil adventní koncert Duchcovského pěveckého sboru.

Termín koncertu byl domluven včas, ale tak trochu mu předcházely obavy z toho, že v kostele nemají osvětlení. Pro nás zpěváky by to problém být neměl, protože naše „dirigentka“, sl. Jana Boháčková, nás vede k tomu, abychom zpívali zpaměti, ale byl by to problém pro naši klavíristku, pí Markétu Loskotovou, která by neviděla ani na noty ani na klávesy.

Skutečnost však předčila naše očekávání. Po našem příjezdu jsme byli v zákristii uvítáni perníčky a horkým čajem, který nám v zimě, jaká ten den panovala, přišel opravdu vhod. Navíc obecní úřad ve spolupráci s farním úřadem zajistil osvětlení – pod kostel byl dovezen agregát, díky němuž bylo možno rozsvítit několik reflektorů. Vlastní chrámovou loď osvětlovalo také mnoho svíček, které zajistily vhodné, svátečně tlumené světlo.

Koncert byl naplánován na 18. hodinu, kterou jsme také dodrželi – po našem nástupu nás čekalo velice příjemné překvapení při pohledu do řad „posluchačů“ – kostelní lavice byly plné. Příjemný byl také spontánní potlesk po jednotlivých skladbách.

Pokud pomineme zimu, která je v kostelech asi běžná, pokud nebudeme hledět na mírně zamrzající klávesy při produkci, tak podle ohlasů lidí se koncert zřejmě vyvedl. Při odchodu z kostela nám všem děti rozdaly malá přáníčka a farář každému jednotlivě popřál požehnané svátky.

My všichni jsme z tohoto koncertu měli dobrý pocit, který byl umocněn i velkou návštěvností a vstřícností místních obyvatel – což nemůžeme tak zcela říci o předcházejícím koncertě, který se konal v kostele ČSCH v Duchcově dne 13. 12. 2009.

 

                                                                                                                                               Marta Pokorná, Duchcov