Návštěva Miltenbergu - partnerského města Duchcova

05.06.2009 10:50

 

Výjezd sboru se konal ve dnech 08. 05. - 10. 05. 2009. Cestovali jsme společně sedm a půl hodiny do vzdáleného Miltenbergu (D). Pěvecký sbor při Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka dostal oficiální pozvání od pana starosty a radních v Miltenbergu, kteří již nějakou dobu navazují kontakty s Městem Duchcov. Představitelé Miltenbergu projevili zájem o to, aby se setkávali nejen zástupci  obou měst, ale i lidé žijící  ve městech nebo různá občanská sdružení, která provozují zájmovou činnost. Není tajemstvím, že v našem případě se jedná o sborový zpěv, kterému dáváme všichni společně svůj volný čas, protože provozování hudby - zpěvu vnímáme jako zájem, kterým se nejenom skvěle bavíme, ale i rozvíjíme svou vlastní osobnost a současně přinášíme radost i svým posluchačům či příznivcům.

Pokud bychom měli hodnotit výsledek, pak musíme říci, že dlouhá cesta stála za to ! Projekt se vydařil a my navázali velice krásné vztahy, které jistě do budoucna přinesou opakující se projekty, vzájemné výměny či prostá setkání. Ale hodnotit to takto zkratkovitě by nebylo vůči našim skvělým hostitelům taktní. Celou dlouhou dobu se o nás vzorně a trpělivě starala paní Líba Machon, doprovázená panem Setzerem, novinářem krajských novin. V pátek a v sobotu nám představili město Miltenberg ve vší jeho kráse, roubené, krásně udržované domy, hrad, židovský hřbitov, muzeum, ve kterém je mimo jiné expozice věnovaná Duchcovu a jeho porcelánu a další zajímavosti. Zažili jsme plavbu lodí po řece Mohan a poseděli v útulných restauracích, ve kterých jsme měli možnost ochutnat dobrou místní kuchyni nebo si jen tak prostě vychutnat dobré místní pivo nebo víno (samozřejmě, kromě nezletilců, kteří si to vynahradili dortíkem či zmrzlinou).

Stále bylo o čem hovořit a na co se vyptávat, dílem proto, že nás ve všech akcích doprovázel pan starosta či někteří radní, ale hlavně protože jazykovou bariéru tam, kde naše vědomosti nestačily, zvládala bravurně naše milá průvodkyně.

Část pátku a sobotní dopoledne a večer bylo zasvěceno i nácviku a rozezpívání. V sobotu v 18:00 hod. bylo naše společné úsilí prezentováno v rámci mše v kostele sv. Jakuba. Velice operativně jsme museli upravit pořadí našich písní a přizpůsobit se tím programu mše a atmosféře početně bohatého publika, které zaplnilo lavice kostela. Jakkoliv to bylo dramatické, po první písni začala tréma upadat a mohli jsme se rozezpívat naplno. Okamžité ohlasy lidí, představitelů církve i zástupců města nás utvrdily v tom, že se naše písničky líbíly a že to všechno dopadlo dobře. Ještě jsme se ani nestačili pořádně rozdýchat a čekala nás ještě jedna menší akce, která byla také velmi nečekaná a vsunutá do programu vesnice Schippach vzdálené asi 10 km od Miltenbergu, kde měl v sobotu večer probíhat tradiční pivní festival s velice známou a oblíbenou dechovou kapelou. Původně byla tato akce zamýšlena jako večerní program pro náš sbor, ale když už jsme se tam vyskytli, tak prý by bylo hezké, aby byl festival mezinárodní. Tak jsme se vlastně stali na malou chvíli předskokany místních hvězd. Zazpívali jsme si dva spirituály a lidovou písničku "Anička dušička", trochu rozveselili publikum svými tanečními variacemi a pak už jsme se i my sami oddávalli poslechu dechovky, která hrála jako o život. Celý sál se bavil spolu s námi a naši západní sousedé to opravdu umí a baví se velmi rádi, o čemž svědčí i to, že se programu mnohdy účastnily celé rodiny, od malých dětí až po seniory. Večer jsme zalehli velice příjemně unaveni a plni dojmů.

V nděli ráno jsme opouštěli své pokoje a čekala nás nejprve dobrá snídaně, přestěhování zavazadel do autobusu, krátké rozhovory s novinářem, předání malých upomínek od nás těm, kteří se o nás tak báječně starali a rozloučení s paní Machon. Na závěr se s námi velice srdečně rozloučil pan starosta Miltenbergu, který nám poděkoval a současně nás pozval na nový projekt, tentokrát s místními pěveckými sbory, který by jejich město rádo naplánovalo na příští rok. Cílem a přáním radních by měla být i společná, díky nám i mezinárodní, produkce některých vybraných skladeb pro pěvecké sbory.

Prostě úsloví, že "hudba sbližuje národy" není už pro nás jen pouhou frází. Je to vyzkoušený fakt. Zveme i Vás, naše sklaní, ale i nové posluchače, abyste společně s námi rozšířili tu krásnou mezinárodní hudební rodinu. Těšíme se s Vámi na setkání na různých akcích a hlavně na Casanovských slavnostech, kde předvedeme něco z repertoáru odzpívaného v Německu a pár dalších oblíbených písniček.

Ing. Iveta Gruberová, členka sboru